Gesloten op Donderdag 27 april en vrijdag 28 april vanwege Koningsdag en lang weekend.

Retourneren

Retourneren

Versie 2.2 – 15 februari 2019

Wanneer je als particulier iets hebt gekocht bij Meaningful Crafts, dan heb je het recht om binnen een termijn van 30 dagen de koopovereenkomst te herroepen.

Je hoeft daarvoor geen reden op te geven, maar we stellen het natuurlijk op prijs als je dat wel wilt doen. Wij kunnen op basis van deze informatie dan wellicht verbeteringen in de betreffende producten of onze dienstverlening doorvoeren.

Herroepingstermijn

Gedurende de herroepingstermijn (wettelijk 14 dagen, bij ons 30 dagen) is het toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in onze fysieke winkel zou kunnen doen. Je mag het product daartoe uit de verpakking halen, tenzij de verpakking is voorzien van een verzegeling (zoals bijvoorbeeld bij flacons met verf). Je zorgt er voor de verpakking niet onnodig te beschadigen. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te beoordelen en zijn daarbij gebruikssporen of beschadigingen ontstaan of heb je (een deel van) het product verbruikt, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop het product door jou, of een door jou aangewezen derde, in bezit is gekregen.

Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop het laatste product of onderdeel door jou, of een door jou aangewezen derde, is ontvangen.

Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepings­termijn 30 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Retourneren

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons te retourneren, inclusief een mededeling met naam en ordernummer (of via het invulformulier), dat je een beroep doet op je herroepingsrecht.

Je dient het product terug te sturen aan:

Meaningful Crafts,
Wezenland 1,
1791 AZ Den Burg (Texel)

Je dient het product indien mogelijk in de originele verpak­king te retourneren en in ieder geval zorg te dragen voor een afdoende beschermende verpakking, die geschikt is voor het betreffende product. Meestal is de originele verzend­verpak­king daarvoor bij uitstek geschikt.

Terugbetaling en kosten

In geval van een herroeping van de gehele order ontvang je de hele betaling, inclusief de kosten voor de heenzending, terug. Stuur je slechts een gedeelte van je order retour, dan ontvang je van ons alleen de kosten van de geretourneerde artikelen terug. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aan­gegeven gebruik te willen maken van het herroepings­recht. Wij betalen je terug met dezelfde betaalwijze waarmee jij ons betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

Je draagt zelf de kosten en het risico van de retourzending. Wij schatten dat deze kosten circa € 7,00 of maximaal het dubbele zullen bedragen van de verzendkosten die wij jou voor toezending van de bestelling in rekening hebben gebracht. Voor sommige zware of grote zendingen en bij sommige vervoerders of verzendmethodes kan dit bedrag echter hoger liggen. Zie www.postnl.nl of www.dhlforyou.nl voor de tarieven van de meest gebruikelijke verzendwijzen. Vraag ons zonodig om advies bij het kiezen van een geschikte vervoerder.

Uitzonderingen

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Leveringen aan personen en rechtspersonen die de goederen bedrijfsmatig kopen.
  • De levering van losse edities van tijdschriften.
  • Producten die naar jouw specificatie gemaakt zijn.
  • Producten die speciaal voor jou op maat zijn gemaakt.