Gesloten op Donderdag 27 april en vrijdag 28 april vanwege Koningsdag en lang weekend.

Groothandels Algemene Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden geldig vanaf de datum vermeld op de voorpagina.

Met de verschijning van deze prijslijst, komen alle eerdere prijzen en voorwaarden te vervallen.

Als u bij ons bestelt, geeft u aan dat u instemt met deze leverings- en betalingsvoorwaarden!

Bestellingen:

Bestellingen liefst via ons webshop www.meaningfulcrafts.com

Prijzen:

Verkoopprijzen zijn in Euro’s exclusief BTW, verzend- en administratiekosten en eventuele toeslagen. Voor boeken en buisverband geldt het lage Btw-tarief.

Alle artikelen worden per Verkoopeenheid (VE) verkocht. De Witte Engel V.o.f. behoudt zich het recht voor om bij tussentijdse prijswijzigingen, deze door te berekenen zonder dat dit apart bekend gemaakt hoeft te worden. Dit geldt ook voor de vervoerskosten. Mochten er ondanks de zorgvuldige voorbereidingen fouten in de catalogus of in de prijslijst voorkomen, dan worden de werkelijke prijzen berekend en niet de foutieve prijzen.

De Witte Engel V.o.f. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Levertijd:

De Witte Engel V.o.f. verzendt met DPD of PostNL. De levertijd is doorgaans 3 à 4 werkdagen. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Goederen die niet in voorraad zijn moeten opnieuw worden besteld (goederen worden niet in nota gehouden of nageleverd).

Direct na beurzen kunnen de levertijden uitlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Leveringsafspraken:

Mondeling en schriftelijk gemaakte prijsafspraken zijn bindend, met dien verstande dat wanneer bij niet kunnen nakomen van de afspraken door overmacht, De Witte Engel V.o.f. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de (gevolg-)schade. Voorbeelden hiervan zijn: productieproblemen, problemen bij onze verzendorganisatie en/of in gebreke gebleven leveranties, waardoor uitleverings- of productieproblemen ontstaan. Wanneer wij door natuurrampen, oorlogen of andere gebeurtenissen die buiten onze invloed liggen, onze afspraken niet kunnen nakomen, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch voor de hieruit voortvloeiende (vervolg-)schade.

Levering stoffen en patronen:

Bij een levering van stoffen mag, zonder vooraf overleg met de klant, + of -10 % van de bestelde lengte worden geleverd. Voor de klant afgeknipte stoffen worden niet retour genomen. Van pakketten kunnen nooit losse beschrijvingen worden besteld, tenzij ze als zodanig in de catalogus zijn opgenomen als patroonblad.

Bij een afname beneden de verkoopeenheid kan een toeslag van 10% worden berekent.

Verzendkosten binnenland:

Goederen worden geleverd voor risico en kosten van de ontvanger. Orders vanaf € 205,– exclusief btw worden geleverd zonder bijkomende kosten. Bij orders onder € 205,– exclusief btw wordt € 6,95 berekend voor verzend-, verpakkings- en administratiekosten. Ons minimum orderbedrag is €85,–.

Leveringen Buitenland:

Levering geschiedt uitsluitend op basis van vooruitbetaling. Bij een eerste order vragen wij betaling per bank onder vermelding van de BIC en IBAN codes (zie adresgegevens). Tweede en volgende betalingen kunnen desgewenst via PAYPAL.

Goederenontvangst:

De goederen worden verzonden voor risico van de ontvanger. De klant dient voor ontvangst van de goederen te tekenen en dient eventuele schade aan de verpakking op de afleverbon te vermelden. Zonder deze vermelding kan De Witte Engel V.o.f. niet aansprakelijk gesteld worden voor schades die ontstaan tijdens de verzending

(De Witte Engel V.o.f. kan in dat geval de vervoerder niet aanspreken). Goederen retourneren kan alleen na toestemming van De Witte Engel V.o.f., binnen 8 dagen, onbeschadigd, goed verpakt en gefrankeerd. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Nadat de goederen op enigerlei wijze in gebruik zijn genomen, is retourneren niet meer mogelijk. Bij openen van maakpakketten of andere verpakkingen vervalt het recht op retour.

Betalingswijze:

De Witte Engel V.o.f. levert op rekening. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum, onder aftrek van de kredietbeperking, te worden voldaan. Na 14 dagen dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan. Betaling op ING Bank Texel, rekeningnr. NL63INGB066.49.46.593 t.n.v. De Witte Engel V.o.f. onder vermelding van het factuurnummer en het klantnummer. Bij niet tijdige betaling geeft De Witte Engel V.o.f. de afhandeling uit handen aan een incassobedrijf en zijn de afhandelingskosten, alsmede de wettelijke rente voor rekening van de klant. De Witte Engel V.o.f. behoudt zich het recht voor om goederen te leveren tegen vooruitbetaling. In dat geval wordt het factuurbedrag onder aftrek van de kredietbeperking aan de klant gemaild.

Eigendomsvoorbehoud:

Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden blijven de goederen het eigendom van De Witte Engel V.o.f.

Geschillen:

Op alle transacties is het Nederlandse recht van toepassing.

Telefonische bereikbaarheid: van maandag tot en met donderdag tussen 08:30 – 16:00 uur en vrijdags van 08:30 – 12:00

Wij zijn altijd bereikbaar via e-mail of per fax.

Adres:

De Witte Engel Vof

Wezenland 1

1791 AZ Den Burg

The Netherlands

Tel: 0031 222 313644

Fax: 0031 222 315036

E-mail: hi@meaningfulcrafts.com

Website: www.meaningfulcrafts.com

Chamber of Commerce:

Alkmaar, number 52544648

VAT number De Witte Engel V.O.F.:

NL 8504.92.737.B01

En dan nog dit………….

De missie van ons bedrijf luidt: De Witte Engel V.o.f. voor creatief plezier! Wij streven naar de hoogste kwaliteit voor onze producten en diensten en doen ons uiterste best om uw bestelling correct uit te voeren.

Wanneer er desondanks iets niet in orde is, stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Wij nemen uw klachten serieus en zoeken, zo mogelijk samen met u, naar een oplossing.

Bent u tevreden, zeg het tegen een vriend(in). Bent u niet tevreden, zeg het ons!’